Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andrahand

Som hyresgäst kan du ansöka om att få hyra ut ditt boende i andra hand. Detta till exempel om du vill prova att bo som sambo eller om du ska studera/arbeta på annan ort eller utomlands. Du kan hyra ut i sex månader med möjlighet till förlängning, dock maximalt tolv månader.

Andrahandsuthyrningen måste godkännas av Andersson Property Group för att vara laglig. Om du hyr ut utan att vårt godkänt kan du förlora ditt hyresavtal. Fyll i andrahandsansökan som du skickar eller kommer in med till oss tillsammans med antagningsbesked/anställningsbevis eller annat underlag som kan styrka anledning till att du vill hyra ut i andra hand.

Du ansvarar fortfarande för lägenheten

Under tiden som andrahandsuthyrningen pågår är du som förstahandshyresgäst fortfarande ansvarig för saker som att betala hyra i tid, att lägenheten inte förstörs och snabbt anmäla eventuella fel som uppstår.

Ska du hyra i andra hand?

Om du hyr en lägenhet i andra hand så tänk på att din hyresrelation är med förstahandshyresgästen, inte med Andersson Property Group . Var noga med att skriva kontrakt med personen du hyr av. Du kan aldrig ta över en lägenhet som du hyr i andra hand.