Sophantering

Avfall och återvinning

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö. Ett steg mot en bättre miljö är till exempel att vi alla sopsorterar och återvinner avfall. I anslutning till de flesta av våra fastigheter finns två behållare där mat- och restavfall ska sorteras.  De flesta fastigheter finns källsorteringen för papper, glas, plast, metall och kartong. Följ anvisningarna. Om inte leder detta till dyrare sophämtning och i slutändan till högre hyror. Grovsopor ska lämnas på ortens återvinningscentral. Läs här för att få veta vilka sopor som ska läggas var.

Matavfall

Matavfall läggs i den bruna kompostpåsen av papper.

Exempel på matavfall:

  • Skal från frukt, rotsaker och grönsaker Kaffe och tesump
  • Äggskal, potatis, bröd och ost, Fiskrens och räkskal

Glas

Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig i olika behållare.

Tidningar och papper

Som returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, kuvert och skrivpapper. Papperskassar ska sorteras som kartong. 

Pappersförpackningar

Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, wellpapp med mera. Förpackningarna ska vara rena och ursköljda när du slänger dem.

Metallförpackningar

Här slänger du konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för brustabletter.

Hårdplast och Mjukplast

Schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glasslådor, matburkar, plastlock och läsk- eller saftflaskor, som inte kan pantas. Även all mjukplast så som cellplast , plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast. Förpackningarna bör vara torra och rena när de slängs, för att underlätta för renhållningsbolaget.

Batterier

Alla vanliga hushållsbatterier, men också knappceller (i klockor, hörapparater med mera), laddningsbara batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre) lämnas i särskild batteriholk.

GROVAVFALL – LÄMNAS PÅ MILJÖSTATIONEN

Här lämnar du till exempel:
– Möbler
– Elektronik (TV)
– Farligt avfall (färgrester)
– Metallskrot och batterier